rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-04-2018


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria                  Karlshorst - Kurs Uczniowie z Emaus  - 15-17.06.2007