rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię


2 Tm 1,10b

 Galeria                  Karlshorst - Kurs Uczniowie z Emaus  - 15-17.06.2007