rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Galeria                  Karlshorst - Kurs Uczniowie z Emaus  - 15-17.06.2007