rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
18-01-2018


I jeden drugiemu niech umywa nogi


J 13, 14

 Galeria