rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.


Jan Paweł II

 Galeria