rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-02-2019


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria