rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria