rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-10-2018


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.


Mt 11,28

 Galeria