rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-09-2018


Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie Boże


Ga 5,22-23

 Galeria