rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.


Jan Paweł II

 Galeria