rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.


Jan Paweł II

 Galeria