rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną


J 10,27

 Galeria