rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


To jest prawdziwa przyjaźń - osłaniać innych nawet kosztem siebie.


Stefan Wyszyński

 Galeria