rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-06-2018


Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa.


Jan Paweł II

 Galeria