rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen


Ap 1,5-6

 Galeria                                     Kurs Filipa 11-13.05.2007