rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria