rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
14-11-2018


Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.


Jan Paweł II

 Galeria