rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Służyć Chrystusowi to wolność.


Jan Paweł II

 Galeria               Spotkanie modlitewne 20.06.2017