rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-02-2019


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria               Spotkanie modlitewne 20.06.2017