rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-10-2018


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

 Galeria               Spotkanie modlitewne 20.06.2017