rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
26-04-2019


Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Weekend formacyjny Moc Slowa 28-30.04.2017