rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów,bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą.


Prz 3, 1-2

 Galeria               Kurs Nowe Zycie 2017.02 - Szczecin