rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-02-2019


Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.


Jan Paweł II

 Galeria               Kurs Neues Leben - 28-30.10.2016