rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!


Jan Paweł II

 Galeria               Kurs Neues Leben - 28-30.10.2016