rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię


2 Tm 1,10b

 Galeria               Eucharystia SNE - 06.09.2016