rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-09-2019


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

 Galeria               Eucharystia SNE - 06.09.2016