rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-09-2018


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

 Galeria               Eucharystia SNE - 06.09.2016