rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2018


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria