rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!


Stefan Wyszyński

 Galeria