rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Kurs Jan - Osieczna - 5-7.08.2016