rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-10-2018


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria               Kurs Jan - Osieczna - 5-7.08.2016