rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

 Galeria               Wspolnotowe Grilowanie 02.07.2016