rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Wspolnotowe Grilowanie 02.07.2016