rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria               Formacja Modlitwy wst. 04.06.2016