rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2018


Służyć Chrystusowi to wolność.


Jan Paweł II

 Galeria               Formacja Modlitwy wst. 04.06.2016