rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Formacja Modlitwy wst. 04.06.2016