rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-09-2019


Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa.


Jan Paweł II

 Galeria               Formacja Modlitwy wst. 04.06.2016