rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Formacja Modlitwy wst. 04.06.2016