rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
14-11-2018


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria               Formacja Modlitwy wst. 04.06.2016