rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-01-2019


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Formacja Modlitwy wst. 04.06.2016