rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-02-2019


Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.


Jan Paweł II

 Galeria               Ewangelizacja - 28-29.05 Zielona Gora