rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


...szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście! - Encyklika Evangelium Vitae


Jan Paweł II

 Galeria               Ewangelizacja - 28-29.05 Zielona Gora