rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-09-2018


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11,25

 Galeria               Wigilia Zeslania Ducha Sw. 14/15.05.2016