rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


I jeden drugiemu niech umywa nogi


J 13, 14

 Galeria               Wigilia Zeslania Ducha Sw. 14/15.05.2016