rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria               Eucharystia i zlozenie deklaracji - 08.03.2016