rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Eucharystia i zlozenie deklaracji - 08.03.2016