rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Szukamy Boga w książkach, a znajdujemy Go na kolanach.


o.Pio

 Galeria               Spotkanie Oplatkowe 16.01.2016