rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.


Jan Paweł II

 Galeria               Spotkanie Oplatkowe 16.01.2016