rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-09-2018


Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować.


Stefan Wyszyński

 Galeria