rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria               Kurs Emaus 2-4.10.2015