rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-10-2018


Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów,bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą.


Prz 3, 1-2

 Galeria               Kurs Emaus 2-4.10.2015