rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Kurs Emaus 2-4.10.2015