rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-12-2018


Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.


Jan Paweł II

 Galeria               Kurs Emaus 2-4.10.2015