rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-12-2018


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria               Kurs Nowe Zycie / Neues Leben - Frankfurt 12-14.06