rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria               Zeslanie Ducha Sw. - 23.05.2015