rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
14-11-2018


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria               Zeslanie Ducha Sw. - 23.05.2015