rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-03-2018


Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen


Ap 1,5-6

 Galeria               Warsztaty rozeznania Charyzmatow - Zary 8-10.5.2015