rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-09-2018


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria               Kurs Nowe Zycie 27.02-01.03.2015