rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2018


Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.


Jan Paweł II

 Galeria               Spotkanie Oplatkowe 17.01.2015