rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować.


Stefan Wyszyński

 Galeria     15-lecie Wspólnoty św. Bartłomieja 27-29.10.2014