rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-01-2019


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i niemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11, 25

 Galeria                  Kurs Animacji Modlitwy Charyzmazycznej 23-25.05.2014