rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów,bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą.


Prz 3, 1-2

 Galeria                  Kurs Animacji Modlitwy Charyzmazycznej 23-25.05.2014