rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
15-10-2019


Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.


Stefan Wyszyński

 Galeria                  Kurs Animacji Modlitwy Charyzmazycznej 23-25.05.2014