rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-03-2018


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria                   Kurs Nowe Życie z Bogiem  21-23.03.2014