rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
15-11-2019


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

 Galeria                   Kurs Nowe Życie z Bogiem  21-23.03.2014