rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Galeria     Kurs Rafael - 28.02.-02.03.2014