rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Szukamy Boga w książkach, a znajdujemy Go na kolanach.


o.Pio

 Galeria