rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-03-2018


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria                           Kurs Filipa PMK Berlin  22-24.11.2013