rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-09-2019


Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.


Jan Paweł II

 Galeria               Kurs Uczniowie z Emaus 6-8.09.2013 PMK Berlin