rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-06-2018


Szukamy Boga w książkach, a znajdujemy Go na kolanach.


o.Pio

 Galeria               Kurs Uczniowie z Emaus 6-8.09.2013 PMK Berlin