rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-12-2018


Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.


Jan Paweł II

 Galeria