rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-06-2018


Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.


Stefan Wyszyński

 Galeria