rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.


Jan Paweł II

 Galeria