rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria