rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-03-2018


Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa.


Jan Paweł II

 Galeria