rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-08-2018


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i niemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11, 25

 Galeria