rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-09-2019


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.


Mt 11,28

 Galeria