rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-02-2019


I jeden drugiemu niech umywa nogi


J 13, 14

 Galeria